Gaias kaninuppfödning

Kaningårdsnummer 90. Uppfödarnummer E08.
Uppfödning av Jamora, Hermelin, Liten Rex och Belgisk hare.


Jag har genomgått kursen i ”Villkor för hållande, uppfödning och försäljning mm av kaniner” 29-30/9 2007.
Kursen är godkänd av Jordbruksverket, beslut 2001-09-07, dnr 34-3356/01